เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 โทร.043-501884

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00089
วานนี้ 00105
เดือนนี้ 05119
เดือนก่อน 07953
ปีนี้ 29912
ปีก่อน 17196
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 9 เม.ย. 2567(ดู 76) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 14 มี.ค. 2567(ดู 253) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เผยแพร่รายงานงบการเงินและรายงานผลตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เล่มฟ้า) - 27 ก.พ. 2567(ดู 123) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณของ อปท.ตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต - 22 ก.พ. 2567(ดู 133) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 12 ก.พ. 2567(ดู 155) 
  ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี สแกน QR Code เพื่อร่วมประเมิน IIT 2024 - 29 ม.ค. 2567(ดู 243) 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สแกน QR Code เพื่อร่วมประเมิน EIT 2024 - 29 ม.ค. 2567(ดู 193) 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 288) 
  ประกาศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ - 28 มิ.ย. 2565(ดู 406) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ - 22 มิ.ย. 2565(ดู 489) 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ - 2 มิ.ย. 2565(ดู 481) 
  รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง - 7 เม.ย. 2565(ดู 492) 
  รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางตุ้ม - 7 เม.ย. 2565(ดู 477) 
  รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์ - 7 เม.ย. 2565(ดู 452) 
  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 - 7 พ.ค. 2567(ดู 25) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 24 เมษายน 2567 - 24 เม.ย. 2567(ดู 28) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 24 เม.ย. 2567(ดู 13) 
  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 - 20 ก.พ. 2567(ดู 29) 
  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 24) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 11 มกราคม 2567 - 11 ม.ค. 2567(ดู 27) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 11 ม.ค. 2567(ดู 13) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 - 10 มิ.ย. 2567(ดู 5) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 - 1 พ.ค. 2567(ดู 24) 
  ITA-o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567 - 18 เม.ย. 2567(ดู 41) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2 เม.ย. 2567(ดู 72) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567) - 1 เม.ย. 2567(ดู 79) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 - 1 เม.ย. 2567(ดู 46) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบริเวณที่ดินนายแสวง ชื่นชม ถึงบริเวณที่ดินนายสมเพศ ไชยแสง - 15 มี.ค. 2567(ดู 89) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (OVERLAY) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 จากบริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำนางตุ้ม ถึงหน้าบ้านนางโสภา พรมบุตร ชนิดผิวทาง 60/70 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-19
  ซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในการติดตั้งห้องทำงานของปลัดเทศบาล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  ซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในการติดตั้งห้องทำงานของกองคลัง เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔ สายจากบ้านนายอาทิตย์ มาลัยลอย หมู่ ๔ ถึงสามแยกทางศาลเจ้าปู่หนองแคน หมู่ ๓ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๖๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-06

ภาพกิจกรรม

ตลาดนัดเช้าเปิดทุกวันอาทิตย์ (ดู 9)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม"ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ"จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดศรีมงคล บ้านโป่ง อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด (ดู 334)

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (ดู 349)

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว (ดู 238)

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดู 260)

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย (ดู 285)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

พบปัญหา? แจ้งได้นิดเดียว (ดู 215)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

วิดีโอแนะนำ

เที่ยวชุมชน ยลวิถี ภูไทบ้านบุ่งเลิศ (ดู 428)

ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย (ดู 492)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 681)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 724)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูไท ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 1325)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ OTOP บุ่งเลิศ (ดู 824)

เศษวัสดุจากธรรมชาติ (ดู 964)

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) ประจำปี 2567 : [12 มิ.ย. 2567]
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประจำปี 2567 : [12 มิ.ย. 2567]
  สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 : [10 มิ.ย. 2567]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [5 มิ.ย. 2567]
  บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 9 พ.ค.67 ตรวจรายงานวันที่ 12 พ.ค.67 : [13 พ.ค. 2567]
  บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 : [9 พ.ค. 2567]
  บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 : [9 พ.ค. 2567]
  ว 4930 ลว 7 พ.ค.67 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม : [7 พ.ค. 2567]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [2 พ.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร