เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 โทร.043-501884

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00170
วานนี้ 00139
เดือนนี้ 02233
เดือนก่อน 04863
ปีนี้ 14230
ปีก่อน 17196
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 9 เม.ย. 2567(ดู 7) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 14 มี.ค. 2567(ดู 147) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เผยแพร่รายงานงบการเงินและรายงานผลตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เล่มฟ้า) - 27 ก.พ. 2567(ดู 69) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณของ อปท.ตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต - 22 ก.พ. 2567(ดู 76) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 12 ก.พ. 2567(ดู 111) 
  ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี สแกน QR Code เพื่อร่วมประเมิน IIT 2024 - 29 ม.ค. 2567(ดู 173) 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สแกน QR Code เพื่อร่วมประเมิน EIT 2024 - 29 ม.ค. 2567(ดู 148) 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 245) 
  ประกาศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ - 28 มิ.ย. 2565(ดู 352) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ - 22 มิ.ย. 2565(ดู 397) 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ - 2 มิ.ย. 2565(ดู 439) 
  รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง - 7 เม.ย. 2565(ดู 441) 
  รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางตุ้ม - 7 เม.ย. 2565(ดู 393) 
  รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์ - 7 เม.ย. 2565(ดู 400) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 20 ก.พ. 2566(ดู 200) 
  ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 19 ธ.ค.2565 - 19 ธ.ค. 2565(ดู 252) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 16 ธ.ค.2565 - 16 ธ.ค. 2565(ดู 196) 
  ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 22 ก.ค.2565 - 22 ก.ค. 2565(ดู 203) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 21 ก.ค.2565 - 21 ก.ค. 2565(ดู 225) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 19 ก.ค.2565 - 19 ก.ค. 2565(ดู 223) 
  ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พ.ค.2565 - 10 พ.ค. 2565(ดู 190) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2 เม.ย. 2567(ดู 15) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567) - 1 เม.ย. 2567(ดู 12) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 - 1 เม.ย. 2567(ดู 6) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบริเวณที่ดินนายแสวง ชื่นชม ถึงบริเวณที่ดินนายสมเพศ ไชยแสง - 15 มี.ค. 2567(ดู 23) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ​จากข้างบ้านนางสวาท วิชัยโคตร ถึงบ้านนายดวงจันทร์ สิงห์ภักดี - 14 มี.ค. 2567(ดู 23) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 - 1 มี.ค. 2567(ดู 6) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 - 1 ก.พ. 2567(ดู 122) 
  ก่อสร้างสนามฟุตซอล โป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งเลิศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด: 2024-04-02
  เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (OVERLAY) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 จากบริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำนางตุ้ม ถึงหน้าบ้านนางโสภา พรมบุตร ชนิดผิวทาง 60/70 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด: 2024-04-02
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูไทบ้านบุ่งเลิศ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 142 ต้น พร้อมอุปกรณ์ตามบัญชีนวัตกรรม เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด: 2024-04-02
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางจากบริเวณบ้าน นางพุฒทา อัคนัน ถึงข้างโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 129.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 516 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26
  จ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบ้านเลิศสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.60 เมตร จำนวน 148 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-27
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-28
  จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 ท่อน บริเวณนานางสุปัน กอธวัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-28

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม"ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ"จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดศรีมงคล บ้านโป่ง อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด (ดู 258)

โครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านโนนสวรรค์ ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด (ดู 495)

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (ดู 213)

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว (ดู 201)

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดู 222)

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย (ดู 245)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

พบปัญหา? แจ้งได้นิดเดียว (ดู 162)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

วิดีโอแนะนำ

เที่ยวชุมชน ยลวิถี ภูไทบ้านบุ่งเลิศ (ดู 374)

ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย (ดู 452)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 639)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 684)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูไท ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 1227)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ OTOP บุ่งเลิศ (ดู 759)

เศษวัสดุจากธรรมชาติ (ดู 911)

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567 : [9 เม.ย. 2567]
  ว 3423 ลว 2 เม.ย.67 เรื่องแนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่่มเติม : [5 เม.ย. 2567]
  ว.1459 ลว 2 เม.ย.67 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท. : [5 เม.ย. 2567]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 : [5 เม.ย. 2567]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [3 เม.ย. 2567]
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วงเงินเกิน 5 แสนบาท) : [2 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 : [1 เม.ย. 2567]
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [19 มี.ค. 2567]
  แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [19 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร