เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 โทร.043-501884

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
​​


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00014
วันนี้ 00167
วานนี้ 00210
เดือนนี้ 05108
เดือนก่อน 07175
ปีนี้ 37076
ปีก่อน 17196
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก - 24 ก.ค. 2567(ดู 3) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) - 19 ก.ค. 2567(ดู 4) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - 12 ก.ค. 2567(ดู 14) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 9 เม.ย. 2567(ดู 122) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 14 มี.ค. 2567(ดู 293) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เผยแพร่รายงานงบการเงินและรายงานผลตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เล่มฟ้า) - 27 ก.พ. 2567(ดู 153) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณของ อปท.ตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต - 22 ก.พ. 2567(ดู 165) 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 311) 
  ประกาศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ - 28 มิ.ย. 2565(ดู 430) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ - 22 มิ.ย. 2565(ดู 542) 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ - 2 มิ.ย. 2565(ดู 506) 
  รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง - 7 เม.ย. 2565(ดู 527) 
  รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางตุ้ม - 7 เม.ย. 2565(ดู 552) 
  รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์ - 7 เม.ย. 2565(ดู 483) 
  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 - 7 พ.ค. 2567(ดู 38) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 24 เมษายน 2567 - 24 เม.ย. 2567(ดู 43) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 24 เม.ย. 2567(ดู 28) 
  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 - 20 ก.พ. 2567(ดู 44) 
  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 40) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 11 มกราคม 2567 - 11 ม.ค. 2567(ดู 40) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 11 ม.ค. 2567(ดู 29) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) - 1 ก.ค. 2567(ดู 16) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 - 1 ก.ค. 2567(ดู 17) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 - 10 มิ.ย. 2567(ดู 19) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 - 1 พ.ค. 2567(ดู 39) 
  ITA-o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567 - 18 เม.ย. 2567(ดู 54) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2 เม.ย. 2567(ดู 94) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567) - 1 เม.ย. 2567(ดู 98) 
  ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-19
  ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองช่าง จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-19
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งเลิศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-07-19
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งเลิศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-07-19
  จ้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตูหน้าศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท บ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-08
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งเลิศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-07-15
  ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-04

ภาพกิจกรรม

ตลาดนัดเช้าเปิดทุกวันอาทิตย์ (ดู 24)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม"ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ"จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดศรีมงคล บ้านโป่ง อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด (ดู 385)

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (ดู 367)

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว (ดู 258)

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดู 275)

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย (ดู 300)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

พบปัญหา? แจ้งได้นิดเดียว (ดู 235)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

วิดีโอแนะนำ

เที่ยวชุมชน ยลวิถี ภูไทบ้านบุ่งเลิศ (ดู 470)

ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย (ดู 520)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 702)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 748)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูไท ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 1362)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ OTOP บุ่งเลิศ (ดู 868)

เศษวัสดุจากธรรมชาติ (ดู 997)

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก : [24 ก.ค. 2567]
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) : [19 ก.ค. 2567]
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) : [12 ก.ค. 2567]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [3 ก.ค. 2567]
  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 : [2 ก.ค. 2567]
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) : [1 ก.ค. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 : [1 ก.ค. 2567]
  พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : [1 ก.ค. 2567]
  พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : [1 ก.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร