เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

งบประมาณรายจ่ายประจำ/รายการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ออนไลน์ : 12

งบประมาณรายจ่ายประจำ/รายการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี วันที่ โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   20 ก.ย. 2566 14
เทสบัญญํติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   22 ก.ย. 2565 17