เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2565   28 ธ.ค. 2565 24
สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล การแต่งตั้ง โยกย้าย ประจำปี พ.ศ.2565   8 ธ.ค. 2565 21
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ 2565   3 ต.ค. 2565 23
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564   14 ต.ค. 2564 103
แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 2563 214
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลประจำปี 2563   1 ต.ค. 2563 190