เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   25 ต.ค. 2566 14
สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2565   28 ธ.ค. 2565 59
สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล การแต่งตั้ง โยกย้าย ประจำปี พ.ศ.2565   8 ธ.ค. 2565 52
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ 2565   3 ต.ค. 2565 54
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564   14 ต.ค. 2564 143
แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 2563 294
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลประจำปี 2563   1 ต.ค. 2563 222