เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานการประชุมสภา


ออนไลน์ : 16

รายงานการประชุมสภา วันที่ โหลด
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567   9 พ.ค. 2567 23
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567   12 ก.พ. 2567 16
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 28 ธันวาคม 2566   28 ธ.ค. 2566 17
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566   25 ส.ค. 2566 16
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566   11 ส.ค. 2566 15
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 28 มิถุนายน 2566   28 มิ.ย. 2566 13
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 22 ก.พ.2566   22 ก.พ. 2566 13