เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


นายวิชัย อัฐนาค
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0812620805


นางนันทนา อุทรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0812629929


นางนันทนา อุทรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0812629929


นางสาวอยุรี เจริญพืช
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0981501960