เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


นายไถ่ พ้นทุกข์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0831284154


นายบุญช่วย มหิวรรณ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0872224703


นางสาวจิตรลดา กุลอาจศรี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0636964626


นางชญาภรณ์ สิงหา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0929329054


นายสุรพล ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0629411018


นางร่มเย็น อินไชยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0981079416


นายนิยม ภูมิพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0834603651


นายสมควร อินไชยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0813699335


นายสมพงษ์ วิเศษอุตร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0994382999


นายทองคำ อัฒจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0806815752


นายสังคม เนตรวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0650952031


นายสุภาส บุญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0913577729


นางสาวจิตรลดา กุลอาจศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0636964626