ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


ออนไลน์ : 14

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ วันที่ โหลด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566   9 ก.พ. 2565 73
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัย สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   1 ก.พ. 2565 79
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   13 พ.ค. 2564 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   13 พ.ค. 2564 63
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   12 พ.ค. 2564 59
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565   12 พ.ค. 2564 55
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   12 พ.ค. 2564 61
คำสั่งอำเภอเมยวดี ที่ 204 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   11 พ.ค. 2564 69
คำสั่งอำเภอเมยวดี ที่ 208 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   11 พ.ค. 2564 60