เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


ออนไลน์ : 11

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ วันที่ โหลด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   10 ก.พ. 2566 52
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 16 ธ.ค.2565   16 ธ.ค. 2565 36
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 25 พ.ย.2565   25 พ.ย. 2565 35
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 21 ก.ค.2565   21 ก.ค. 2565 35
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 19 ก.ค.2565   19 ก.ค. 2565 37
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 9 พ.ค.2565   11 พ.ค. 2565 47
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 25 เม.ย.2565   25 เม.ย. 2565 38
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566   9 ก.พ. 2565 161
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัย สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   1 ก.พ. 2565 165
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 26 ม.ค.2565   26 ม.ค. 2565 37
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   13 พ.ค. 2564 125
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   13 พ.ค. 2564 134
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   12 พ.ค. 2564 117
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565   12 พ.ค. 2564 115
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   12 พ.ค. 2564 131
คำสั่งอำเภอเมยวดี ที่ 204 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   11 พ.ค. 2564 166
คำสั่งอำเภอเมยวดี ที่ 208 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   11 พ.ค. 2564 152