เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 5

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   13 มี.ค. 2567 41
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   20 ต.ค. 2566 21
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567   12 ต.ค. 2566 16
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   12 ม.ค. 2566 65
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   7 ต.ค. 2565 19
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2565 133
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   6 ต.ค. 2564 145
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ   22 ก.พ. 2564 226