เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช.ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน   12 ต.ค. 2565 41
รายผลการดำเนินงานแผน ปปช.รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564   12 ต.ค. 2564 188
รายงานผลและติดตามประเมินผลตามแผน ปปช.ประจำปี พ.ศ.2563 (12 เดือน)   23 พ.ย. 2563 270