รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 20

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายผลการดำเนินงานแผน ปปช.รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564   12 ต.ค. 2564 130
รายงานผลและติดตามประเมินผลตามแผน ปปช.ประจำปี พ.ศ.2563 (12 เดือน)   23 พ.ย. 2563 217