เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 19

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน   13 ต.ค. 2566 28
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช.ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน   12 ต.ค. 2565 70
รายผลการดำเนินงานแผน ปปช.รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564   12 ต.ค. 2564 243
รายงานผลและติดตามประเมินผลตามแผน ปปช.ประจำปี พ.ศ.2563 (12 เดือน)   23 พ.ย. 2563 308