เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

มาตรการลดการใช้พลังงาน


ออนไลน์ : 10

มาตรการลดการใช้พลังงาน วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   21 เม.ย. 2566 23
แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566   31 มี.ค. 2566 21
ประกาศ ทต.บุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566   31 มี.ค. 2566 32
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ที่ 99 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2566   22 มี.ค. 2566 24
รายงานสรุปผลการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565   15 ก.ย. 2565 20
แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของ ทต.บุ่งเลิศ 2565   31 ส.ค. 2565 20
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 2565 21
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ที่ 80 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2565   25 มี.ค. 2565 17
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ที่ 111 แต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2564   3 มิ.ย. 2564 17
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ทต.บุ่งเลิศ ประจำปี 2564   4 พ.ย. 2563 18