เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

มาตรการลดการใช้พลังงาน


ออนไลน์ : 6

มาตรการลดการใช้พลังงาน วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566-เดือนมีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   17 เม.ย. 2567 29
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   19 มี.ค. 2567 53
แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   19 มี.ค. 2567 40
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567   19 มี.ค. 2567 49
รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566   19 ต.ค. 2566 16
รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   21 เม.ย. 2566 61
แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566   31 มี.ค. 2566 76
ประกาศ ทต.บุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566   31 มี.ค. 2566 97
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ที่ 99 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2566   22 มี.ค. 2566 82
รายงานสรุปผลการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565   15 ก.ย. 2565 63
แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของ ทต.บุ่งเลิศ 2565   31 ส.ค. 2565 51
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 2565 55
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ที่ 80 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2565   25 มี.ค. 2565 52
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ที่ 111 แต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2564   3 มิ.ย. 2564 49
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ทต.บุ่งเลิศ ประจำปี 2564   4 พ.ย. 2563 51