เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 9

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   27 ธ.ค. 2565 41
แผนการจัดหาพัสดุเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   13 ต.ค. 2565 37
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   15 ก.ย. 2565 47
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   7 ก.ค. 2565 91
แผนจัดหาพัสดุ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 146
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   2 ก.ย. 2564 114
แผนพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563   8 ต.ค. 2563 259
ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   16 มิ.ย. 2563 259
แผนจัดหาพัสดุ ปี 2562   19 มิ.ย. 2562 249
แผนจัดหาพัสดุ ปี 2562   4 ก.พ. 2562 253