แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 11

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   11 ก.พ. 2565 78
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29 ธ.ค. 2564 79
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ธ.ค. 2564 83
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   12 ต.ค. 2564 59
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   3 ก.ย. 2564 176
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564   19 ม.ค. 2564 152
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 2563 182
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 2563 185
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 2563 184
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 2563 194
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564   23 พ.ย. 2563 193
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563   8 ต.ค. 2563 207
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   8 ต.ค. 2563 176
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   8 ต.ค. 2563 184
ส่วนที่2 การติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ2563   17 มิ.ย. 2563 111
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   8 ต.ค. 2562 167
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม พ.ศ.2561   8 ต.ค. 2561 178
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561   8 ต.ค. 2561 175