เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 10

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   4 ต.ค. 2566 15
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)   25 ส.ค. 2566 28
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โอนเงินงบประมาณรายจ่าย)   7 ก.ค. 2566 17
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)   31 ม.ค. 2566 43
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 ต.ค. 2565 66
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   11 ก.พ. 2565 127
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29 ธ.ค. 2564 140
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ธ.ค. 2564 145
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   12 ต.ค. 2564 113
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   3 ก.ย. 2564 232
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564   19 ม.ค. 2564 202
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 2563 229
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 2563 232
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 2563 233
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 2563 241
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564   23 พ.ย. 2563 243
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563   8 ต.ค. 2563 253
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   8 ต.ค. 2563 223
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   8 ต.ค. 2563 230
ส่วนที่2 การติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ2563   17 มิ.ย. 2563 164
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   8 ต.ค. 2562 214
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม พ.ศ.2561   8 ต.ค. 2561 225
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561   8 ต.ค. 2561 223