เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   3 เม.ย. 2567 7
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   4 มี.ค. 2567 2
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   12 ก.พ. 2567 90
งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม2566 ประจำปีงบประมาณ 2567   4 ม.ค. 2567 22
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   7 ธ.ค. 2566 18
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   7 พ.ย. 2566 63
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   4 ต.ค. 2566 38
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ก.ย. 2566 25
งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   10 ส.ค. 2566 38
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   12 ก.ค. 2566 77
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   6 มิ.ย. 2566 80
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   3 พ.ค. 2566 38
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   5 เม.ย. 2566 43
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   3 มี.ค. 2566 51
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   3 ก.พ. 2566 50
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ2566   9 ม.ค. 2566 55
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   2 ธ.ค. 2565 61
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565   3 พ.ย. 2565 117
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565   5 ต.ค. 2565 62
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม2565   2 ก.ย. 2565 111
งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   10 ส.ค. 2565 128
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2565   12 ก.ค. 2565 84
รายงานงบการเงิน เดือน พฤษภาคม 2565   8 มิ.ย. 2565 72
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565   4 พ.ค. 2565 124
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 147
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   4 มี.ค. 2565 104
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565   1 ก.พ. 2565 127
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564   4 ม.ค. 2565 128
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 123
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564   8 พ.ย. 2564 157