รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 14

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม2565   2 ก.ย. 2565 40
งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   10 ส.ค. 2565 63
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2565   12 ก.ค. 2565 17
รายงานงบการเงิน เดือน พฤษภาคม 2565   8 มิ.ย. 2565 14
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565   4 พ.ค. 2565 46
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 62
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   4 มี.ค. 2565 49
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565   1 ก.พ. 2565 67
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564   4 ม.ค. 2565 68
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 61
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564   8 พ.ย. 2564 71
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564   11 ต.ค. 2564 70
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564   8 ก.ย. 2564 61
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   6 ส.ค. 2564 58
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564   2 ก.ค. 2564 63
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   7 มิ.ย. 2564 66
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564   7 พ.ค. 2564 50
รายงานการเงินประจำเดือนเมีนาคม 2564   2 เม.ย. 2564 166
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   3 มี.ค. 2564 141
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม2564   5 ก.พ. 2564 135
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม2563   4 ม.ค. 2564 130
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   4 ธ.ค. 2563 131
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563   10 พ.ย. 2563 125