เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ออนไลน์ : 8

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567   30 พ.ย. 2566 38
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567   13 ก.ย. 2566 68
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)   15 มี.ค. 2566 34
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566   26 ม.ค. 2566 61
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566   30 พ.ย. 2565 53