เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 3

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   6 มี.ค. 2566 0
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566   9 ก.พ. 2566 0
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   9 ม.ค. 2566 0
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565   9 ธ.ค. 2565 0
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   10 พ.ย. 2565 0
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน-กันยายน 2565)   12 ต.ค. 2565 0
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565   11 ต.ค. 2565 0
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565   9 ก.ย. 2565 0
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565   5 ส.ค. 2565 0
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565   6 ก.ค. 2565 0
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   9 มิ.ย. 2565 0
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเม.ย.65   4 พ.ค. 2565 0
สรุปข้อมูลสถติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 75
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 84
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   3 มี.ค. 2565 65
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2565   2 ก.พ. 2565 90
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2564   5 ม.ค. 2565 102
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 2564 92
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564   4 พ.ย. 2564 88
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2564   1 ต.ค. 2564 87
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564   1 ก.ย. 2564 86
สรุปสถิติให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   2 ส.ค. 2564 179
สรุปสถิติให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564   1 ก.ค. 2564 170
สรุปสถิติให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   1 มิ.ย. 2564 175
สรุปสถิติการให้บรืการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2564   3 พ.ค. 2564 129
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564   2 เม.ย. 2564 150
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   3 มี.ค. 2564 144
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2563   2 ก.พ. 2564 132
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2564   2 ก.พ. 2564 144
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   1 ธ.ค. 2563 127