เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 7

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุป ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   17 ต.ค. 2566 5
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กันยายน 2566   12 ต.ค. 2566 4
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566   11 ก.ย. 2566 1
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   9 ส.ค. 2566 1
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566   7 ก.ค. 2566 1
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   8 มิ.ย. 2566 1
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน 2566   9 พ.ค. 2566 2
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 49
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   3 เม.ย. 2566 46
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   6 มี.ค. 2566 46
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566   9 ก.พ. 2566 49
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   9 ม.ค. 2566 42
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565   9 ธ.ค. 2565 39
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   10 พ.ย. 2565 41
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน-กันยายน 2565)   12 ต.ค. 2565 40
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565   11 ต.ค. 2565 38
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 ต.ค. 2565 27
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565   9 ก.ย. 2565 47
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565   5 ส.ค. 2565 42
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565   6 ก.ค. 2565 37
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   9 มิ.ย. 2565 40
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเม.ย.65   4 พ.ค. 2565 38
สรุปข้อมูลสถติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 138
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 129
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   3 มี.ค. 2565 101
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2565   2 ก.พ. 2565 129
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2564   5 ม.ค. 2565 152
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 2564 142
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564   4 พ.ย. 2564 136
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2564   1 ต.ค. 2564 140