เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

ตลาดนัดเช้าเปิดทุกวันอาทิตย์

ตลาดนัดเช้าเปิดทุกวันอาทิตย์... วันที่ 19 พ.ย. 2566 (ดูู 24)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม"ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ"จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดศรีมงคล บ้านโป่ง อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม"ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ"จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดศรีมงคล บ้านโป่ง อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 14 ก.ย. 2566 (ดูู 385)

โครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านโนนสวรรค์ ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

โครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านโนนสวรรค์ ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 14 ก.ย. 2566 (ดูู 771)

จำนวนลานกีฬา สนามกีฬา ภายในตำบลบุ่งเลิศ

จำนวนลานกีฬา สนามกีฬา ภายในตำบลบุ่งเลิศ... วันที่ 11 ก.ย. 2566 (ดูู 93)

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้... วันที่ 22 ส.ค. 2566 (ดูู 137)

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 2566... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 103)

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม 2566

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม 2566... วันที่ 12 ส.ค. 2566 (ดูู 104)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... วันที่ 28 ก.ค. 2566 (ดูู 64)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย... วันที่ 25 ก.ค. 2566 (ดูู 154)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร ทต.บุ่งเลิศ ประจำปี 2566

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร ทต.บุ่งเลิศประจำปี 2566... วันที่ 20 ก.ค. 2566 (ดูู 83)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข... วันที่ 20 ก.ค. 2566 (ดูู 62)

โครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านปลอดภัยยุงลายปลอดโรคไข้เลือดออก

โครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านปลอดภัยยุงลายปลอดโรคไข้เลือดออก... วันที่ 20 ก.ค. 2566 (ดูู 70)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2566

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2566... วันที่ 19 ก.ค. 2566 (ดูู 74)

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด... วันที่ 19 มิ.ย. 2566 (ดูู 267)

จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ... วันที่ 12 มิ.ย. 2566 (ดูู 13)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ... วันที่ 3 มิ.ย. 2566 (ดูู 94)

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2566

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2566... วันที่ 3 มิ.ย. 2566 (ดูู 105)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายถอ เหลาทอง นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนและได้ให้ความรู้เรื่องวิธีคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ณ วัดศรีมงคลบ้านโป่ง ต.บ..... วันที่ 26 พ.ค. 2566 (ดูู 88)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา... วันที่ 26 พ.ค. 2566 (ดูู 104)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่า(ต้นไผ่) จำนวน400ต้น บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ วัดศรีมงคล หนองม่วง โรงเรียนบ้านโป่ง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่า(ต้นไผ่) จำนวน400ต้น บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ วัดศรีมงคล หนองม่วง โรงเรียนบ้านโป่ง วันที่ 25 เมษายน 2566... วันที่ 25 เม.ย. 2566 (ดูู 158)