รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   1 ธ.ค. 2565 6
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565   3 พ.ย. 2565 5
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565   4 ต.ค. 2565 56
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565   1 ก.ย. 2565 38
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565   1 ส.ค. 2565 33
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565   5 ก.ค. 2565 35
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565)   1 ก.ค. 2565 31
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565   1 มิ.ย. 2565 50
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565   3 พ.ค. 2565 57
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 63
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค. 2565 81
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   3 ก.พ. 2565 67
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 93
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนพฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 77
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2564   2 พ.ย. 2564 78
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนสิงหาคม 2564   2 ก.ย. 2564 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนกรกฎาคม 2564   3 ส.ค. 2564 66
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   7 มิ.ย. 2564 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนเมษายน 2564   4 พ.ค. 2564 57
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2564   1 เม.ย. 2564 175
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   2 มี.ค. 2564 172
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564   2 ก.พ. 2564 145
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563   4 ม.ค. 2564 127
รายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   4 ธ.ค. 2563 128
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563   5 พ.ย. 2563 112
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ พฤษภาคม 63   1 มิ.ย. 2563 200
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ เมษายน 63   1 พ.ค. 2563 183
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ มีนาคม 62   1 เม.ย. 2563 200
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ กุมภาพันธ์ 63   1 มี.ค. 2563 178
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ มกราคม 63   1 ก.พ. 2563 223