เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   5 ก.ย. 2566 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   11 ส.ค. 2566 18
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3สายทางวัดศรีมงคลถึงหนองสามแยกไปหนองแวงป่านัด   8 ส.ค. 2566 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   4 ก.ค. 2566 12
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.2566)   3 ก.ค. 2566 52
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566   1 มิ.ย. 2566 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   2 พ.ค. 2566 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   5 เม.ย. 2566 39
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาส 2 (เดือนม.ค.-มี.ค.2566)   4 เม.ย. 2566 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   2 มี.ค. 2566 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   2 ก.พ. 2566 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   4 ม.ค. 2566 34
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565)   3 ม.ค. 2566 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 ธ.ค. 2565 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 พ.ย. 2565 56
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565   4 ต.ค. 2565 122
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565   1 ก.ย. 2565 88
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565   1 ส.ค. 2565 96
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565   5 ก.ค. 2565 81
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565)   1 ก.ค. 2565 88
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565   1 มิ.ย. 2565 119
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565   3 พ.ค. 2565 120
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 124
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค. 2565 144
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   3 ก.พ. 2565 115
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 140
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนพฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 124
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2564   2 พ.ย. 2564 125
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนสิงหาคม 2564   2 ก.ย. 2564 108
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนกรกฎาคม 2564   3 ส.ค. 2564 117