เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล วันที่ ผู้ชม
ผลิตภัณฑ์ OTOP บุ่งเลิศ

...

2 ส.ค. 2564 824
เศษวัสดุจากธรรมชาติ

เศษวัสดุจากธรรมชาติ ...

8 ต.ค. 2563 964
ผ้าคลุมไหล่ ผกาฝ้าย

ผ้าคลุมไหล่ ผกาฝ้าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านบุ่งเลิศเหนือ 20 หมู่ 4 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเ.....

8 ต.ค. 2563 828