เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองทุนหลักประกันสุขภาพ


ออนไลน์ : 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ โหลด
แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 ธ.ค. 2565 21
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ แก้ไข ฉบับที่ 4 พ.ศ.2565   1 ธ.ค. 2565 13
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 2564 253
แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 2564 210
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   11 ต.ค. 2564 166
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561   1 ต.ค. 2564 106
ส.กรมส่งเสริมฯ_แจ้งประกาศฯฉบับที่+2_LTC   1 ต.ค. 2564 279
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2564 98
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ_ตามประกาศฯ+พ.ศ.2561   1 ต.ค. 2564 101
ประกาศสำนักงานฯ คัดเลือกกรรมการฯ พ.ศ.2561   1 ต.ค. 2564 178
แผนการเงิน สปสช.ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf   7 ม.ค. 2564 227
แผนงานกองทุน สปสช.ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 2564 230
แผนการเงิน สปสช.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 2564 205
แผนงานกองทุนฯ สปสช.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 1 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 2564 196
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2563   23 พ.ย. 2563 219