เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองทุนหลักประกันสุขภาพ


ออนไลน์ : 15

กองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ โหลด
ไฟล์รายงานรายรับ-จ่าย เงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.66-ธ.ค.66)   30 ม.ค. 2567 21
บันทึกการประชุมคณะกรรมการกองทุน กปท.บุ่งเลิศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 19 ม.ค.67   22 ม.ค. 2567 30
แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 ธ.ค. 2565 112
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ แก้ไข ฉบับที่ 4 พ.ศ.2565   1 ธ.ค. 2565 192
เล่มสรุปผลการดำเนินงาน-กองทุน-สปสช. ประจำปีงบประมาณ 2565   12 ต.ค. 2565 105
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 2564 377
แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 2564 296
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 2564 59
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   11 ต.ค. 2564 235
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561   1 ต.ค. 2564 180
ส.กรมส่งเสริมฯ_แจ้งประกาศฯฉบับที่+2_LTC   1 ต.ค. 2564 461
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2564 216
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ_ตามประกาศฯ+พ.ศ.2561   1 ต.ค. 2564 165
ประกาศสำนักงานฯ คัดเลือกกรรมการฯ พ.ศ.2561   1 ต.ค. 2564 348
แผนการเงิน สปสช.ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf   7 ม.ค. 2564 296
แผนงานกองทุน สปสช.ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 2564 292
แผนการเงิน สปสช.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 2564 263
แผนงานกองทุนฯ สปสช.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 1 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 2564 250
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2563   23 พ.ย. 2563 280