เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองทุนหลักประกันสุขภาพ


ออนไลน์ : 8

กองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ โหลด
แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 ธ.ค. 2565 61
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ แก้ไข ฉบับที่ 4 พ.ศ.2565   1 ธ.ค. 2565 41
เล่มสรุปผลการดำเนินงาน-กองทุน-สปสช. ประจำปีงบประมาณ 2565   12 ต.ค. 2565 19
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 2564 287
แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 2564 241
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 2564 22
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   11 ต.ค. 2564 194
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561   1 ต.ค. 2564 137
ส.กรมส่งเสริมฯ_แจ้งประกาศฯฉบับที่+2_LTC   1 ต.ค. 2564 352
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2564 147
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ_ตามประกาศฯ+พ.ศ.2561   1 ต.ค. 2564 124
ประกาศสำนักงานฯ คัดเลือกกรรมการฯ พ.ศ.2561   1 ต.ค. 2564 254
แผนการเงิน สปสช.ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf   7 ม.ค. 2564 254
แผนงานกองทุน สปสช.ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 2564 252
แผนการเงิน สปสช.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 2564 227
แผนงานกองทุนฯ สปสช.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 1 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 2564 218
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2563   23 พ.ย. 2563 240