เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวสภาฯ : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 7 พ.ค. 2567 38
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 24 เมษายน 2567 24 เม.ย. 2567 43
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 24 เม.ย. 2567 28
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 20 ก.พ. 2567 44
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 5 ก.พ. 2567 40
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 11 มกราคม 2567 11 ม.ค. 2567 40
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 11 ม.ค. 2567 29
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ประกาศ วันที่่ 4 มกราคม 2567 4 ม.ค. 2567 0
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 21 ธ.ค. 2566 36
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 24 พ.ย. 2566 33
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 24 พ.ย. 2566 15
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2566 11 ก.ย. 2566 0
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 21 ส.ค. 2566 23
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 17 ส.ค. 2566 15
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 4 ส.ค. 2566 21
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 3 สิงหาคม 2566 3 ส.ค. 2566 21
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 3 ส.ค. 2566 15
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 28 มิ.ย. 2566 16
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 20 มิถุนายน 2566 20 มิ.ย. 2566 15
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ประกาศ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 31 พ.ค. 2566 0
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 24 พ.ค. 2566 23
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 25 เม.ย. 2566 23
ประกาศสาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 25 เม.ย. 2566 15
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566 3 มี.ค. 2566 0
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 20 ก.พ. 2566 273
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 13 ก.พ. 2566 21
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 10 ก.พ. 2566 20
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 27 มกราคม 2566 27 ม.ค. 2566 20
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 11 มกราคม 2566 11 ม.ค. 2566 22
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 9 มกราคม 2566 9 ม.ค. 2566 20