เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
ITA-o14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   4 มี.ค. 2567 49
ITA-o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   6 ต.ค. 2566 23
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   2 ธ.ค. 2565 80
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   6 ต.ค. 2565 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ธ.ค. 2564 185
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563   6 เม.ย. 2564 250