เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานงบการเงินและรายงานผลตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เล่มฟ้า)   27 ก.พ. 2567 97
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   26 ต.ค. 2566 192
รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สตง.รับรองแล้ว   12 ม.ค. 2566 123
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 68
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เผยแพร่รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 เม.ย. 2565 166
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   9 พ.ย. 2564 182
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   6 ต.ค. 2564 162
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   18 ธ.ค. 2563 207
รายงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563   24 มิ.ย. 2563 315
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน   4 มี.ค. 2563 233
งบแสดงฐานนะการเงิน   30 ก.ย. 2562 295