เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 มิ.ย. 2565 133
แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 136
แผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2565 121
แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 ม.ค. 2565 121
แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 167
แผนการใช้จ่ายเงิน กองคลัง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 130
แผนการใช้จ่ายเงิน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 127
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   16 ก.ย. 2564 100
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564   12 ม.ค. 2564 217