เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)


ออนไลน์ : 13

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) วันที่ โหลด
สรุปผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี พ.ศ.2566   11 ต.ค. 2566 10
รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี พ.ศ.2565   17 ส.ค. 2565 9