เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง


ออนไลน์ : 12

ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567) วันที่ 1 เมษายน 2567   1 เม.ย. 2567 16
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค.66-ธ.ค.66) วันที่ 2 มกราคม 2567   2 ม.ค. 2567 17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เดือนมษายน ถึงมิถุนายน 2566) วันที่ 3 กรกฎาคม 2566   3 ก.ค. 2566 17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 2 (เดือนม.ค.-มี.ค.2566) วันที่ 3 เมษายน 2566   3 เม.ย. 2566 17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2565) วันที่ 3 มกราคม 2566   3 ม.ค. 2566 14