เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 9

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ.2566   4 ม.ค. 2566 38
แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ (No Gift Policy)   5 ม.ค. 2565 118
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   4 ม.ค. 2565 120
โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรี   16 ธ.ค. 2563 182
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี พ.ศ.2564   12 ต.ค. 2563 213
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศเจตจำนงในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   19 มิ.ย. 2563 256