เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (e-planNACC)   22 ส.ค. 2565 149
แผนการปฏิบัติการป้องกันฯ ปปช. พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   25 ก.ค. 2565 128
แผนปฏิบัติการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (e-plannacc)   1 ต.ค. 2564 128
แผนปราบปรามการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.62-64) ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565   1 ก.พ. 2564 213
สรุปมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะฯ   7 ม.ค. 2564 77
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาฯ   7 ม.ค. 2564 97
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเก่ี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   7 ม.ค. 2564 78
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564   8 ต.ค. 2562 231