แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (e-planNACC)   22 ส.ค. 2565 61
แผนการปฏิบัติการป้องกันฯ ปปช. พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   25 ก.ค. 2565 35
แผนปฏิบัติการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (e-plannacc)   1 ต.ค. 2564 57
แผนปราบปรามการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.62-64) ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565   1 ก.พ. 2564 163
สรุปมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะฯ   7 ม.ค. 2564 30
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาฯ   7 ม.ค. 2564 37
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเก่ี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   7 ม.ค. 2564 30
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564   8 ต.ค. 2562 180