เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการปรชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565   6 ต.ค. 2565 85
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ต.ค. 2564 175
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศเรื่องรายงานผลความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2563   6 ต.ค. 2563 234
บันทึกรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563   4 ก.ย. 2563 293