เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


ออนไลน์ : 13

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ วันที่ โหลด
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 29 พ.ค.2566   29 พ.ค. 2566 22
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 20 ก.พ.2566   22 ก.พ. 2566 30
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 19 ม.ค.2566   20 ม.ค. 2566 25
บันทึกรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 พ.ศ.2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565   5 ม.ค. 2566 52
บันทึกรายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ต.ค.พ.ศ.2565   11 ต.ค. 2565 49
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ก.ย.พ.ศ.2565   28 ก.ย. 2565 52
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   16 ส.ค. 2565 111
บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 9 ส.ค.65   16 ส.ค. 2565 119
บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565   16 ส.ค. 2565 247
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ส.ค. 65   9 ส.ค. 2565 29
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 20 พ.ค.2565   23 พ.ค. 2565 27
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   18 ก.พ. 2565 131
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   31 ธ.ค. 2564 124
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564   31 ธ.ค. 2564 132
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564   27 ส.ค. 2564 180
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564   13 ส.ค. 2564 159
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   3 มิ.ย. 2564 231
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   21 พ.ค. 2564 195
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   14 พ.ค. 2564 225
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   25 ธ.ค. 2563 186
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   22 ธ.ค. 2563 185
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563   27 พ.ย. 2563 193
บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   28 ก.ย. 2563 188
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563   2 ก.ย. 2563 185
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   24 ส.ค. 2563 178
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563   19 ส.ค. 2563 163
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   19 ส.ค. 2563 164
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   14 พ.ค. 2563 169
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   14 พ.ค. 2563 177
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 มี.ค. 2563 151