บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


ออนไลน์ : 10

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ วันที่ โหลด
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   16 ส.ค. 2565 44
บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 9 ส.ค.65   16 ส.ค. 2565 37
บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565   16 ส.ค. 2565 54
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   18 ก.พ. 2565 83
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   31 ธ.ค. 2564 78
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564   31 ธ.ค. 2564 85
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564   27 ส.ค. 2564 127
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564   13 ส.ค. 2564 113
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   3 มิ.ย. 2564 141
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   21 พ.ค. 2564 127
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   14 พ.ค. 2564 156
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   25 ธ.ค. 2563 131
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   22 ธ.ค. 2563 127
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563   27 พ.ย. 2563 131
บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   28 ก.ย. 2563 124
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563   2 ก.ย. 2563 124
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   24 ส.ค. 2563 114
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563   19 ส.ค. 2563 106
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   19 ส.ค. 2563 112
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   14 พ.ค. 2563 109
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   14 พ.ค. 2563 113
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 มี.ค. 2563 96
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 มี.ค. 2563 103