เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการดำเนินงาน


ออนไลน์ : 9

แผนการดำเนินงาน วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   27 ก.พ. 2567 13
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   3 ต.ค. 2566 10
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย)   25 ส.ค. 2566 9
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โอนงบประมาณรายจ่าย)   7 ก.ค. 2566 11
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)   31 ม.ค. 2566 9
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 ต.ค. 2565 8