วิดีโอแนะนำ : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อวิดีโอแนะนำ วันที่ ผู้ชม
เที่ยวชุมชน ยลวิถี ภูไทบ้านบุ่งเลิศ

...

21 ก.ค. 2565 88
ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย

...

15 ก.พ. 2565 184
ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย

...

15 ก.พ. 2565 162
ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย

...

15 ก.พ. 2565 141
ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

...

15 ก.พ. 2565 143
One Day Trip เที่ยวครบจบใน 1 วัน

...

9 ก.ค. 2564 335
บุ่งเลิศ (หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข)

...

24 พ.ย. 2563 503
OTOP นวัตวิถีบ้านบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

...

24 พ.ย. 2563 492
ชุมชนนวัตวิถี บ้านเลิศสมบูรณ์ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี

...

24 พ.ย. 2563 445
ชุมชนนวัตวิถี บ้านใหม่ไฟฟ้า ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี

...

24 พ.ย. 2563 247
ชุมชนนวัตวิถี บ้านบุ่งเลิศเหนือ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี

...

24 พ.ย. 2563 276
บ้านบุ่งเลิศหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

...

8 ต.ค. 2563 271
การแสดงเต้นบาสโลบเทศบาลตำบลบุ่งเลิศงานเลี้ยงสานสัมพันธ์สมัชชาจังหวัดร้อยเอ็ด

...

8 ต.ค. 2563 213