เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

วิดีโอแนะนำ : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อวิดีโอแนะนำ วันที่ ผู้ชม
เที่ยวชุมชน ยลวิถี ภูไทบ้านบุ่งเลิศ

...

21 ก.ค. 2565 191
ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย

...

15 ก.พ. 2565 272
ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย

...

15 ก.พ. 2565 235
ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย

...

15 ก.พ. 2565 198
ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

...

15 ก.พ. 2565 208
One Day Trip เที่ยวครบจบใน 1 วัน

...

9 ก.ค. 2564 409
บุ่งเลิศ (หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข)

...

24 พ.ย. 2563 556
OTOP นวัตวิถีบ้านบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

...

24 พ.ย. 2563 593
ชุมชนนวัตวิถี บ้านเลิศสมบูรณ์ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี

...

24 พ.ย. 2563 511
ชุมชนนวัตวิถี บ้านใหม่ไฟฟ้า ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี

...

24 พ.ย. 2563 308
ชุมชนนวัตวิถี บ้านบุ่งเลิศเหนือ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี

...

24 พ.ย. 2563 378
บ้านบุ่งเลิศหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

...

8 ต.ค. 2563 338
การแสดงเต้นบาสโลบเทศบาลตำบลบุ่งเลิศงานเลี้ยงสานสัมพันธ์สมัชชาจังหวัดร้อยเอ็ด

...

8 ต.ค. 2563 258