เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ติดต่อ


ออนไลน์ : 4

ที่อยู่ : 106 หมู่ที่ 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250


เว็ปไซต์ : www.bunglerd.go.th

โทรศัพท์  043-501884
โทรสาร  043-501884

E-Mail : Bunglerd101@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/bunglerd356/
 
View : 1635