เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 โทร.043-501884

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
​​


​​


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000040
วานนี้ 000075
เดือนนี้ 000989
เดือนก่อน 001497
ปีนี้ 010742
ปีก่อน 003516
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 - 1 ต.ค. 64(ดู 22) 
  ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 30 ก.ย. 64(ดู 15) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 30 ก.ย. 64(ดู 12) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี พ.ศ.2564 - 28 ก.ย. 64(ดู 29) 
  ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 20 ส.ค. 64(ดู 81) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 17 ส.ค. 64(ดู 62) 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 27 ก.ค. 64(ดู 85) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 - 8 ก.ย. 64(ดู 45) 
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร๋แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2 ก.ย. 64(ดู 50) 
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 - 4 ส.ค. 64(ดู 95) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 - 4 มิ.ย. 64(ดู 82) 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 - 3 พ.ค. 64(ดู 100) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 - 30 เม.ย. 64(ดู 102) 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 - 1 เม.ย. 64(ดู 103) 

ภาพกิจกรรม

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (ดู 24)

มอบเงินชดเชยกรณีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โรคลัมปีสกิน (LSD) (ดู 27)

วิดีโอแนะนำ

One Day Trip เที่ยวครบจบใน 1 วัน (ดู 72)

บุ่งเลิศ (หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข) (ดู 127)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 124)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 212)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูไท ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 175)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ OTOP บุ่งเลิศ (ดู 71)

เศษวัสดุจากธรรมชาติ (ดู 180)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [12 ต.ค. 64]
  รายผลการดำเนินงานแผน ปปช.รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564 : [12 ต.ค. 64]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.2562 : [8 ต.ค. 64]
  คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับองค์กร พ.ศ.2564 : [4 ต.ค. 64]
  คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ สำนักปลัด พ.ศ.2564 : [4 ต.ค. 64]
  คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ กองคลัง พ.ศ.2564 : [4 ต.ค. 64]
  คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ กองช่าง พ.ศ.2564 : [4 ต.ค. 64]
  คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กร พ.ศ.2564 : [4 ต.ค. 64]
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [16 ก.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร