ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปสถิติให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   2 ส.ค. 64 31
สรุปสถิติให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564   1 ก.ค. 64 30
สรุปสถิติให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   1 มิ.ย. 64 25
สรุปสถิติการให้บรืการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2564   3 พ.ค. 64 15
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564   2 เม.ย. 64 42
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   3 มี.ค. 64 29
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2563   2 ก.พ. 64 26
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2564   2 ก.พ. 64 29
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   1 ธ.ค. 63 24
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564.pdf   3 พ.ย. 63 32