ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปข้อมูลสถติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565   4 เม.ย. 65 40
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 65 39
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   3 มี.ค. 65 33
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2565   2 ก.พ. 65 59
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2564   5 ม.ค. 65 58
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 64 58
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564   4 พ.ย. 64 49
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2564   1 ต.ค. 64 52
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564   1 ก.ย. 64 48
สรุปสถิติให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   2 ส.ค. 64 137
สรุปสถิติให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564   1 ก.ค. 64 132
สรุปสถิติให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   1 มิ.ย. 64 112
สรุปสถิติการให้บรืการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2564   3 พ.ค. 64 94
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564   2 เม.ย. 64 115
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   3 มี.ค. 64 110
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2563   2 ก.พ. 64 105
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2564   2 ก.พ. 64 108
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   1 ธ.ค. 63 94
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564.pdf   3 พ.ย. 63 109