วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


วิสัยทัศน์

สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทย ก้าวไกลการศึกษา ประชาชนมีสุขภาพดีภายใต้วิถีความพอเพียง นำพาชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน


พันธกิจ

วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 361