กองทุนหลักประกันสุขภาพ


ออนไลน์ : 10

กองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ โหลด
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 64 180
แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 64 141
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   11 ต.ค. 64 115
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561   1 ต.ค. 64 67
ส.กรมส่งเสริมฯ_แจ้งประกาศฯฉบับที่+2_LTC   1 ต.ค. 64 125
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563   1 ต.ค. 64 53
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ_ตามประกาศฯ+พ.ศ.2561   1 ต.ค. 64 54
ประกาศสำนักงานฯ คัดเลือกกรรมการฯ พ.ศ.2561   1 ต.ค. 64 56
แผนการเงิน สปสช.ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf   7 ม.ค. 64 184
แผนงานกองทุน สปสช.ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 64 191
แผนการเงิน สปสช.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 64 168
แผนงานกองทุนฯ สปสช.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 1 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 64 163
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2563   23 พ.ย. 63 179