อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564... วันที่ 24 ธ.ค. 63 (ดูู 10)

การแข่งขันกีฬาภายในชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 วันที่ 12 พฤศิจกายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์

การแข่งขันกีฬาภายในชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 วันที่ 12 พฤศิจการยน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์... วันที่ 11 พ.ย. 63 (ดูู 41)

โครงการเพราะเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 2562

โครงการเพราะเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 2562... วันที่ 7 ก.ย. 62 (ดูู 31)

โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น

โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 7 ก.ย. 62 (ดูู 25)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ปี 2562

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ... วันที่ 7 ก.ย. 62 (ดูู 21)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ฯ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักปฏิบัติธรรม หนองหอยวนาราม ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 7 ก.ย. 62 (ดูู 24)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพ (ด้านการจัดการสุขภาพดีด้วยวิถีความพอเพียง) ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพ (ด้านการจัดการสุขภาพดีด้วยวิถีความพอเพียง) ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบุ่งเลิศ... วันที่ 30 ส.ค. 62 (ดูู 20)

โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านปลอดภัยยุ่งลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก ปี 2562

โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านปลอดภัยยุ่งลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก ปี 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด สนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ... วันที่ 22 ส.ค. 62 (ดูู 35)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวสารการทุจริตแก่ประชาชน 2562

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวสารการทุจริตแก่ประชาชน วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ โดย เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 20 ส.ค. 62 (ดูู 22)

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศร่วมโครงการกำจัดขยะอันตรายจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศร่วมโครงการกำจัดขยะอันตรายจังหวัดร้อยเอ็ด (รอบที่ 2) วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 15 ส.ค. 62 (ดูู 23)

เฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์

โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด/ทารกแรกเกิด ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สนับสนุนดดย กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลบุ่งเลิศ... วันที่ 23 พ.ย. 61 (ดูู 23)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ข้ามพื้นที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ข้ามพื้นที่... วันที่ 12 ต.ค. 58 (ดูู 75)

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบุ่งเลิศ ปี 2558

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบุ่งเลิศ ปี 2558... วันที่ 9 ต.ค. 58 (ดูู 18)

วันผู้สูงอายุตำบลบุ่งเลิศ ปี 2558

วันผู้สูงอายุตำบลบุ่งเลิศ ปี 2558... วันที่ 9 ต.ค. 58 (ดูู 18)

ตำบลต้นแบบ

ตำบลต้นแบบ... วันที่ 9 ต.ค. 58 (ดูู 20)

เครือข่ายตำบลสุขภาวะ

เครือข่ายตำบลสุขภาวะ... วันที่ 9 ต.ค. 58 (ดูู 21)