ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 1 ส.ค. 65 3
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 5 ก.ค. 65 24
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) 1 ก.ค. 65 27
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 1 มิ.ย. 65 36
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 3 พ.ค. 65 59
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565) 1 เม.ย. 65 72
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 1 เม.ย. 65 68
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2 มี.ค. 65 113
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 3 ก.พ. 65 121
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต (OVERLAY) ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเริ่มจากบริเวณสี่แยกทางออกไปบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ไปถึงบริเวณถนนลาดยางหน้า ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 7 ม.ค. 65 135
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 จากนานายพรม ชุมนุม ไปถึงสะพานข้ามลำห้วยแดงบ้านกลาง 7 ม.ค. 65 127
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 4 ม.ค. 65 142
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 4 ม.ค. 65 151
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 2 28 ธ.ค. 64 127
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 1 ธ.ค. 64 176
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 1 พ.ย. 64 195
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 8 ก.ย. 64 231
ประกาศ เรื่อง เผยแพร๋แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 ก.ย. 64 229
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 4 ส.ค. 64 257
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 4 มิ.ย. 64 234
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 3 พ.ค. 64 307
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 30 เม.ย. 64 257
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 1 เม.ย. 64 242
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2 มี.ค. 64 256
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2 มี.ค. 64 225
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 2 ก.พ. 64 211
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 25 ม.ค. 64 358
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 4 ม.ค. 64 190
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 4 ธ.ค. 63 188
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 5 พ.ย. 63 189