ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุ่งเลิศ บ้านสวนผึ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 63 26
ประกาศผู้ชนะไตรมาส4-2562 5 ส.ค. 63 23
ประกาศผู้ชนะไตรมาส3-2562 5 ส.ค. 63 21
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 2-2562 5 ส.ค. 63 21
ประกาศผู้ชนะไตรมาส1-2562 5 ส.ค. 63 20
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 ก.ค. 63 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 บ้านโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 63 25
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 3,4 บ้านโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4 มิ.ย. 63 19
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เผยแพร่รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 เม.ย. 63 16
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อคู่สัญญาได้) 27 ก.พ. 63 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 1 19 มิ.ย. 62 19
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ หมู่ที่ 4 19 มิ.ย. 62 21
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 19 มิ.ย. 62 18