รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2564   1 เม.ย. 64 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   2 มี.ค. 64 81
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564   2 ก.พ. 64 65
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563   4 ม.ค. 64 47
รายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   4 ธ.ค. 63 48
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563   5 พ.ย. 63 36
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ พฤษภาคม 63   1 มิ.ย. 63 108
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ เมษายน 63   1 พ.ค. 63 102
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ มีนาคม 62   1 เม.ย. 63 124
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ กุมภาพันธ์ 63   1 มี.ค. 63 98
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ มกราคม 63   1 ก.พ. 63 123
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ ธันวาคม 62   1 ม.ค. 63 95
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ พฤศจิกายน 62   1 ธ.ค. 62 103
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ ตุลาคม 62   1 พ.ย. 62 93