บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 5

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564   27 ส.ค. 64 18
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564   13 ส.ค. 64 19
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   3 มิ.ย. 64 41
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   21 พ.ค. 64 40
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   14 พ.ค. 64 43
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   25 ธ.ค. 63 37
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   22 ธ.ค. 63 37
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563   27 พ.ย. 63 39
บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   28 ก.ย. 63 38
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563   2 ก.ย. 63 40
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   24 ส.ค. 63 38
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563   19 ส.ค. 63 33
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   19 ส.ค. 63 34
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   14 พ.ค. 63 34
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   14 พ.ค. 63 30
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 มี.ค. 63 29
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 มี.ค. 63 29