เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ให้เช่าตลาดสดบ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 9 โดยวิธีประมูล


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ให้เช่าตลาดสดบ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 9 โดยวิธีประมูล

ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ให้เช่าตลาดสดบ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 9 โดยวิธีประมูล
เปิดไฟล์
โพสโดย : วงศ์กรณ์   วันที่ : 2 ธันวาคม 2565   View : 76
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (ดู 525)
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร  (ดู 494)
เอกสารแนะนำการชำระภาษี ประจำปี 2562  (ดู 522)
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 479)
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 754)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  (ดู 473)
ปฏิทินการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 452)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :