เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่ือง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่ือง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่ือง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอนนา   วันที่ : 14 มีนาคม 2566   View : 62
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (ดู 509)
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร  (ดู 479)
เอกสารแนะนำการชำระภาษี ประจำปี 2562  (ดู 506)
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 464)
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 735)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  (ดู 456)
ปฏิทินการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 437)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :