เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกแถลงต่อสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกแถลงต่อสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกแถลงต่อสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอนนา   วันที่ : 29 ธันวาคม 2565   View : 47
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (ดู 498)
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร  (ดู 467)
เอกสารแนะนำการชำระภาษี ประจำปี 2562  (ดู 497)
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 455)
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 721)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  (ดู 446)
ปฏิทินการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 429)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :