ดำเนินการปิดศูนย์พักคอยตำบลบุ่งเลิศ


ออนไลน์ : 3

Gallery :: ดำเนินการปิดศูนย์พักคอยตำบลบุ่งเลิศ
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายถอ เหลาทอง นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสาธารณงานสุขเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ได้ลงพื้นที่เก็บขยะและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเรียบร้อย ดำเนินการปิดศูนย์พักคอยตำบลบุ่งเลิศ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ : 6 กันยายน 64   View : 24